Wij als Energiecoöperatie de Eendracht gaan voor ècht groene energie in de gemeente Ooststellingwerf die lokaal wordt opgewekt. 

De 100% groene energie die u geleverd krijgt van Energie VanOns is duurzaam, maar toch goed voor uw portemonnee. Daarnaast steunt u De Eendracht die dit geld weer lokaal besteedt aan projecten en het verenigingsleven. Kies dus ook voor groene energie.

Groene energie betekent goed voor de wereld. Wij zetten lokale projecten op om u van lokale, groene en duurzame energie te voorzien. Dit is niet alleen goed voor u, maar u helpt ook mee aan een beter milieu in de wereld. 

Wij zijn de energiecoöperatie voor Ooststellingwerf.
Ga ook voor groene energie en help mee aan een beter milieu.

Informatieavond 27 november in het gemeentehuis van Oosterwolde om 20:00. We nodigen u graag uit voor de informatieavond op 27 november, tijdens deze avond geeft Energie VanOns uitleg over de mogelijkheden om op grote daken zonnepanelen te leggen en tevens is Liander aanwezig om uitleg te geven welke plannen er zijn om het probleem op te lossen betreft het onvoldoende capaciteit om de opgewekte stroom op te vangen. Wij zien u dus graag 27 november om 20:00 in het gemeentehuis van Oosterwolde.

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Informatieavond PCR project Makkinga. Op 7 november nodigen wij u graag uit in het dorpshuis 't Grietenijhûs te Makkinga met inloop vanaf 19:30. Hier geven wij meer informatie over hoe een PCR project precies werkt en hoever we zijn in Makkinga. Het dak wordt aangelegd door installatiebedrijf de Haan uit Oosterwolde en tijdens deze avond zal de Haan meer informatie verstrekken over de technische details van het zonnedak en de opwekcapaciteit. Uiteraard is er volop gelegenheid om uw vragen te stellen. Wij zien u graag op 7 november in het dorpshuis Grietenijhûs te Makkinga om 19:30.

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Energiecoöperatie de Eendracht gaat voor een groene wereld!

Energiecoöperatie de Eendracht wilt zich graag inzetten voor een beter milieu in de wereld en daarom werd deze coöperatie opgericht voor de gemeente Ooststellingwerf. Door middel van projecten wil EC de Eendracht ervoor zorgen dat mensen overgaan op groene energie. U kunt bijvoorbeeld mee doen aan een PCR-Project. Dat is een project waarbij u zonparticipaties koopt die op andermans dak liggen. U heeft hierdoor niet de lasten maar wel de lusten! Daarnaast kunt u vrijblijvend en gratis lid worden van Energiecoöperatie De Eendracht. Hierdoor kunt u in de ledenvergadering ideeën aanbrengen of meehelpen met een project. Uiteindelijk is het doel om heel de gemeente Ooststellingwerf groen te maken wat betreft energie! Door klant te worden bij Energie VanOns helpt u ons zelfs nog meer.

De Energiecoöperatie de Eendracht is de lokale energiecoöperatie voor Ooststellingwerf. Via EC De Eendracht kunt u energie-stroom- en gas- afnemen bij de energiebedrijf Energie VanOns. Daarmee wordt u automatisch en gratis lid van EC De Eendracht.

 

Ons doel is om de energieomslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen te stimuleren en de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.

 

Door lid te worden krijgt EC De Eendracht een vergoeding van de energieleverancier en stroomt er dus een deel van het geld van je energierekening weer terug naar EC De Eendracht en dus ook onze regio. Wij kunnen zodoende onze projecten financieren maar we ondersteunen ook bijvoorbeeld het verenigingsleven in de dorpen van de gemeente Ooststellingwerf.

Tweets