Zonder zonnepanelen op de eigen woning toch zelf energie op kunnen wekken? Het kan via zogenoemde Postcoderoosprojecten. Na het opzetten van dergelijke succesvolle projecten in Haule, Makkinga en Appelscha/Ravenswoud door Energiecoöperatie De Eendracht Ooststellingwerf, is het nu de beurt aan Haulerwijk. Op donderdagavond 28 oktober vindt een informatiebijeenkomst plaats in De Enter.

De familie Beijert uit Haulerwijk is bereid gevonden om op een voormalige varkensstal zonnepanelen te installeren. Tevens wordt in het kader van het project ‘SamenZONderAsbest’ het asbesthoudende dak gesaneerd. Energiecoöperatie De Eendracht biedt alle inwoners van Haulerwijk, Haule, Waskemeer, Donkerbroek en Oosterwolde de mogelijkheid om aan dit nieuwe Postcoderoosproject deel te nemen. Op deze manier kun je in de toekomst heel eenvoudig gebruik maken van schone energie uit de eigen regio en bovendien levert het participanten een rendement van ca. 3,5% per jaar op. In totaal komen er 286 zonnepanelen op de voormalige varkensstal aan de Elleboogsvaart te liggen. De inleg per paneel is € 100,-. De looptijd van het project is vijftien jaar.

Tijdens de bijeenkomst in De Enter wordt alle benodigde informatie verstrekt over dit nieuwe Postcoderoosproject. Er wordt onder andere een presentatie gegeven door Klaas Bijlsma van ECoop. ECoop is een bureau voor de ontwikkeling van samenwerking van burgers, overheden en bedrijven die de energietransitie willen versnellen. Er wordt al jaren nauw samengewerkt met De Eendracht. Ook de gemeente Ooststellingwerf ondersteunt dit project, omdat het goed past binnen de doelstelling de CO2-uitstoot te verlagen.

De informatiebijeenkomst in dorpshuis De Enter begint om 20.00 uur en is voor iedereen geheel vrijblijvend te bezoeken. Alle belangstellenden ontvangen na afloop een digitaal informatiedocument met daarin een duidelijk overzicht van alle voorwaarden en risico’s. Gezien het succes van de drie voorgaande Postcoderoosprojecten in Ooststellingwerf verwacht De Eendracht veel belangstellenden.


Er lopen al drie succesvolle Postcoderoosprojecten in Ooststellingwerf, waaronder dit project in Haule. Daar liggen 160 zonnepanelen op het dak van de familie Van Vilsteren.