FAQ

Vragen over de actie "Twee vliegen in één klap"

Elk nieuw lid wordt via de email benaderd met de vraag welke vereniging €15 tegemoet mag zien, onder vermelding van een contactadres van de penningmeester van de vereniging. Het geld wordt dan door De Eendracht aan de vereniging overgemaakt.

  • Uw huidige energiecontract kan beëindigd worden in dit jaar.
  • U schrijft u in als klant bij EnergieVanOns in combinatie met het lidmaatschap van EC De Eendracht Ooststellingwerf
  • De vereniging aan wie u wilt doneren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • De vereniging is gevestigd binnen de gemeente Ooststellingwerf

Vragen over de Eendracht

Stel: u wilt echt groene energie, maar niet teveel betalen. En u wilt meer zeggenschap over het beleid van uw energiemaatschappij. Dan is Energiecoöperatie De Eendracht echt iets voor u. Wij hebben aantrekkelijke contracten afgesloten met het energiebedrijf Energie VanOns. Als u energie afneemt bij hen, via de energiecoöperatie, krijgt u een zeer scherp tarief. Meestal lager dan de traditionele regionale leverancier.

 

Een lidmaatschap kost u niets, maar het staat u natuurlijk geheel vrij een donatie te doen ter ondersteuning van de initiatieven van de coöperatie.

Door lid te zijn ondersteunt u onze doelstellingen. Leden worden via de website en nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de activiteiten van EC De Eendracht. Ook kunt u bij acties voordelen genieten als lid.

 

Als u lid bent zorgt u ervoor dat EC De Eendracht inkomsten heeft. U kunt echter nog meer betekenen als lid. Zo kunt u anderen motiveren om lid te worden. Daarmee worden onze inkomsten verhoogd en kunnen wij meer zaken financieren van project tot verenigingen.

Wij zoeken ook regelmatig bestuursleden. Vindt u het leuk om bij te dragen aan de doelen van EC De Eendracht? Dan kunt u zich altijd aanmelden bij de voorzitter.

Ook is het belangrijk om EC De Eendracht te helpen in haar communicatie. Dit kunt u doen door onze facebook pagina te liken, berichten te delen en ons te volgen op Twitter en/of LinkedIn. Voor u een kleine moeite, voor ons een enorme uitbreiding in het aantal mensen die wij bereiken.

U kunt ook donateur worden. Donateurs betalen een bedrag dat gelijk is aan de vergoeding die De Eendracht normaal gesproken krijgt van het energiebedrijf. U heeft als donateur echter niet helemaal dezelfde rechten als een lid. Zo heeft u bijvoorbeeld geen stemrecht. Kijk voor meer informatie in onze statuten.

U kunt veel informatie vinden op onze website. Als u nog meer informatie wilt, kunt u ons ook mailen of bellen. U kunt ons daarnaast ook volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn. Kijk voor de contactgegevens op onze contactpagina.

Tot slot kunt u ook onze algemene ledenvergadering bijwonen. Deze wordt meestal gehouden rond maart. Daar wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en wordt het beleid voor het komende jaar vastgesteld. Kijk voor het verslag van de laatste ledenvergadering hier.

Al het geld wat EC De Eendracht ontvangt wordt besteed aan haar doel. Het bestuur krijgt zelf geen vergoeding. Er is dus niemand in dienst, het vrijwillige bestuur regelt alle zaken. Natuurlijk maakt een bestuur wel kosten voor communicatie, vergaderingen e.d. maar we proberen zoveel mogelijk geld te besteden aan ons doel.

EC De Eendracht ontvangt een vergoeding van het energiebedrijf Energie VanOns. Hiermee financiert EC De Eendracht haar beleid. Daarom is uw lidmaatschap gratis, als u uw energie afneemt via hen. Veel leden betekent dus meer inkomsten. Hiermee financieren wij projecten zoals een postcoderoos project met zonnepanelen, maar u kunt als lid ook uw vereniging opgeven voor een jaarlijkse donatie door EC De Eendracht

Energie afnemen via EC De Eendracht is niet duur. Het tarief van Energie VanOns is meestal lager dan die van de grootste energiebedrijven. Maar we zijn niet de goedkoopste omdat we (lokale) groene duurzame energie belangrijker vinden dan de energie met de laagste prijs die niet altijd duurzaam en groen is opgewekt.

Vragen over Greenchoice

U kunt naast Energie VanOns ook energie afnemen via Greencoice en lid worden van de Eendracht. Wij krijgen via Greenchoice echter een veel lagere vergoeding voor onze doelen. Daarom stimuleren we inwoners energie af te laten nemen via Energie VanOns. Wilt u dat liever niet dan staat het u vrij om energie af te nemen bij Greenchoice.

Vragen over groene energie

Energie VanOns levert groen gas. Dit betekent dat wij bossen beschermen en aanplanten, je CO2-uitstoot compenseren of biogas leveren dat ontstaat door de vergisting van organisch materiaal.

Onze stroom is 100% groen. Dat wil zeggen dat onze stroom alleen wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en biovergisting. Dit is CO2-neutraal.

Klimaatneutraal of CO2-neutraal zijn termen die aangeven dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. Alle fossiele brandstoffen, zoals olie, aardgas en kolen, stoten bij verbranding CO2 uit. Dit CO2 komt in de atmosfeer en zorgt o.a. voor opwarming van de aarde. Veel onderzoekers hebben geconstateerd dat de opwarming van de aarde een vernietigend effect heeft op het leven op aarde. Onder andere door opwarming smelten de Noord- en Zuidpool en de ijskappen in de Arctische gebieden, zoals Groenland. Daardoor stijgt de zeespiegel en verandert het klimaat.

Met klimaatneutrale energie wordt hernieuwbare energie bedoeld. Wanneer klimaatneutraal energie wordt opgewekt, wil dat niet zeggen dat er geen CO2 wordt uitgestoten. Uit de schoorsteen van een biomassa-elektriciteitscentrale komt bijvoorbeeld ook CO2. Dit maakt echter nog deel uit van de koolstofkringloop; de samenstelling van de atmosfeer verandert dus niet. Dit in tegenstelling tot processen waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt: het CO2 (of eigenlijk alleen de koolstof, door verbranding wordt de koolstof omgezet in CO2) dat bij verbranding van fossiele brandstof vrijkomt is miljoenen jaren geleden vastgelegd in aardolie, gas, kolen en turf. Door die brandstoffen te verbranden komt de koolstof weer terug in de atmosfeer, waardoor de balans wordt veranderd.

Vragen over overstappen

Ja, de Gaswacht is een dienstverlenend bedrijf, niet gekoppeld aan een energieleverancier.

In de opwekking van stroom kan verschil zitten, in de stroom zelf niet. De stroom die uit uw stopcontact komt, is een mix van alle opwekkingsbronnen. Er hoeven dus geen andere leiding of een andere meter te worden geplaatst. Op het moment dat u overstapt, wordt het aandeel groene stroom in de stroommix groter. Voor gas is er geen verschil in opwekking. De schadelijke gevolgen van uw gasverbruik wordt door Energie VanOns gecompenseerd door de aanplant en het onderhoud van bomen.