Meer informatie over de Eendracht

Het doel van de coöperatie is een energieneutraal Ooststellingwerf bereiken dóór en vóór de inwoners van Ooststellingwerf. De inwoners dienen dit groene doel zoveel mogelijk zelf te bepalen en de voordelen te incasseren. De coöperatie is daarbij een platform voor de deelnemers aan energieprojecten.

Coos Salomé

Voorzitter, Energiecoöperatie de Eendracht

EC De Eendracht

De energiecoöperatie De Eendracht is de lokale energiecoöperatie voor Ooststellingwerf. Via De Eendracht kunt u energie -stroom en gas- afnemen bij energiebedrijf Energie VanOns. Daarmee wordt u automatisch en gratis lid van De Eendracht. De Eendracht is een coöperatie. Dat wil zeggen dat de leden eigenaar zijn van De Eendracht. Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, voert het beleid uit.
Het doel van EC De Eendracht is om de energieomslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen te stimuleren en daarmee de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.

Dit doen we onder andere door duurzame energie lokaal op te wekken. Dit gebeurt door leden of samen in de coöperatie. Daarnaast geven wij voorlichting en adviezen hierover en functioneren we als wederverkoper van écht groene energie. Door lid te worden krijgt EC De Eendracht een vergoeding van Energie VanOns en stroomt er dus een deel van het geld van uw energierekening weer terug naar EC De Eendracht. En dus ook in onze regio.

Dit geld kunnen wij vervolgens weer lokaal besteden aan ons doel. Zodoende kunnen we onze projecten financieren maar we ondersteunen bijvoorbeeld ook het verenigingsleven in de dorpen van de gemeente Ooststellingwerf.

U kunt lid worden van EC De Eendracht, leden helpen onze doelen te verwezenlijken en bepalen mede de bestemming van onze middelen. Een lidmaatschap kost niets, wel verwachten we dat u klant bent, of dat u dit binnen anderhalf jaar wordt van onze leverancier Energie VanOns.

Twee vliegen in één klap!

Bent u of uw (klein)kind lid van een vereniging in Ooststellingwerf en kan de vereniging wel wat extra inkomsten gebruiken? Maak dan gebruik van de actie “Twee vliegen in één klap”. Dan profiteert zowel uw vereniging als de lokale energiecoöperatie De Eendracht Ooststellingwerf.

De Eendracht Ooststellingwerf krijgt van Energie VanOns elk jaar €75 bruto voor iedereen die lid is van De Eendracht en klant is bij Energie VanOns. Dit geld gebruikt De Eendracht om lokale duurzame energieprojecten te ontwikkelen. Welke projecten dat zijn, bepalen de leden van De Eendracht.

Deze actie levert voordeel op voor zowel de verenigingen als voor De Eendracht. Elk nieuw lid wordt via de email benaderd met de vraag welke vereniging €15,- tegemoet mag zien, onder vermelding van een contactadres van de penningmeester van de vereniging. Het geld wordt dan door De Eendracht aan de vereniging overgemaakt.

Schrijf u nog dit jaar in als klant bij Energie VanOns, voor het geld hoeft u het niet te laten. De tarieven zijn concurrerend met die van de andere energieaanbieders. Energie VanOns staat aan de top van energiebedrijven die duurzame energie leveren. Meer informatie over de energietarieven en hun aandeel in het leveren van duurzame energie kunt u vinden op Energie VanOns

Wilt u meer informatie? Bekijk dan eens de FAQ

Op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws van EC de Eendracht?