Energiecoöperatie De Eendracht is in Haulerwijk een vierde Postcoderoosproject gestart. Niet alleen blijkt de vraag naar schone energie nog steeds groeiende, vanwege de lage rente op spaargeld blijkt deelname nu ook extra interessant. Het levert participanten een rendement van 3,5% per jaar op. „De eerste belangstellenden hebben zich dan ook al aangemeld”, zegt Jan Roelof van Weperen, bestuurslid van EC De Eendracht.

Het nieuwe project is opgestart in samenwerking met Bert Beijert. De Eendracht laat 286 zonnepanelen op een voormalige kalverstal van Beijert aan de Elleboogsvaart installeren. Hierdoor krijgen alle inwoners van Haulerwijk, Haule, Waskemeer, Donkerbroek en Oosterwolde (de zogenoemde postcoderoos) de kans om via zijn dak duurzame energie op te wekken. „Zo kun je zonder zonnepanelen op de eigen woning toch zelf groene energie opwekken”, legt Coos Salomé, voorzitter van EC De Eendracht, uit. „En dat op lokaal niveau. De inkomsten komen dus ook ten goede aan onze eigen inwoners.”

Door De Eendracht zijn eerder al dergelijke projecten opgezet in Haule, Makkinga en Appelscha/Ravenswoud. Met succes. Tientallen Ooststellingwervers wekken op deze manier op een gedeeld dak in de buurt samen op een voordelige manier zonne-energie op.

De inleg voor het project in Haulerwijk is € 100,- per paneel. De looptijd van het project is vijftien jaar. Dat levert de participanten een rendement van zo’n 3,5% per jaar op. „Een goed alternatief voor je spaargeld”, aldus Van Weperen.

Voor Beijert snijdt het mes aan twee kanten. Naast de installatie van zonnepanelen, is tevens in het kader van het project ‘SamenZONderAsbest’ het asbesthoudende dak van de stal gesaneerd. „Wij wonen nu vijf jaar op deze locatie en pakken alles stap voor stap aan. Eerst is het woonhuis opgeknapt, nu is het tijd voor de stal. We hebben goed uitgezocht wat de mogelijkheden waren. Opties genoeg, maar wat is nu betrouwbaar? Vanwege het lokale karakter, het persoonlijke contact en de transparante voorwaarden hebben we uiteindelijk zonder twijfel voor een samenwerking met EC De Eendracht gekozen en daarmee voor een gezamenlijk project met de buurt.”

Salomé is blij met de keuze van Beijert. „Fantastisch dat er nu weer een nieuw project is gestart. Dergelijke ontwikkelingen zijn ontzettend hard nodig. Er liggen nog veel daken in Ooststellingwerf leeg, waar zonnepanelen mogelijk zijn. Een belangrijke reden hiervoor is het tekort aan capaciteit op het netwerk Liander. Die werken versneld aan vergroting van deze capaciteit.” Wie ook voor groene energie wil gaan en zo mee wil helpen aan een beter milieu, kan geheel vrijblijvend contact met De Eendracht opnemen. Voor het Postcodeproject in Haulerwijk zijn op dit moment nog mogelijkheden om in te stappen. Voor aanmelding of meer informatie, tel: 06-51820787 of stuur een e-mail naar info@eendracht-ooststellingwerf.nl.

Jan Roelof van Weperen en Coos Salomé in overleg met Bert Beijert bij de voormalige kalverstal waarop straks de zonnepanelen van EC De Eendracht worden geplaatst.