Onze stroom is 100% groen. Dat wil zeggen dat onze stroom alleen wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en biovergisting. Dit is CO2-neutraal.