Wij zijn een nieuwe uitdaging aangegaan. Er wordt, in samenwerking met de gemeente, gewerkt aan een ambitieus project waarbij het voor alle inwoners van de gemeente mogelijk wordt om op een betaalbare manier te kunnen stoppen met het gebruik van fossiele energie voor de verwarming en warmwatervoorziening. Op woensdag 18 mei worden de voorstellen gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis.

EC De Eendracht werkt al een paar jaar aan het verder verduurzamen van de eigen gemeente. Er zijn inmiddels, met succes, vier zogenoemde Postcoderoosprojecten opgezet. Tientallen Ooststellingwervers wekken hiermee op gedeelde dak in de buurt samen op een voordelige manier zonne-energie op. „Een mooie ontwikkeling, maar om echt een grote slag te kunnen slaan om de wereld duurzamer en onafhankelijker te maken van fossiele brandstof, is meer nodig”, aldus Coos Salomé, voorzitter van EC De Eendracht.

In samenwerking met de Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) en de gemeente Ooststellingwerf wordt daarom gewerkt aan een nieuw plan. Uitgangspunt hierbij is dat het voor iedere inwoner, ongeacht het persoonlijke beschikbare budget, mogelijk moet zijn om te verduurzamen. „SEN heeft onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat de plaatsing van een hybride warmtepomp en zonnepanelen en de aanpak van kierdichtheid in combinatie met groen gas de best betaalbare oplossing is voor elk type woning”, vertelt Salomé. Met deze aanpak kunnen complete buurten, wijken en dorpen energieneutraal worden gemaakt. „Dan moet natuurlijk wel iedereen mee kunnen doen en daar is een oplossing voor bedacht”, aldus Salomé.

Die is gevonden in het initiëren van een zogenoemde Energy Service Company (ESCO). Deze realiseert bij deelnemers de benodigde aanpassingen en wordt vervolgens de energieleverancier. In plaats van direct te profiteren van een lagere energierekening, blijven voor een deelnemer de komende zeven jaar eerst de vooraf afgesproken tarieven gehandhaafd. Daarna worden de hybride warmtepomp en zonnepanelen automatisch eigendom van de deelnemer en kan men ook gaan profiteren van de lagere energiekosten. Beschik je wel over investeringsbudget, dan kun je alles of een deel afkopen en gelijk al besparen op de energierekening. „Met dit plan word je als deelnemer volledig ontzorgd. En het maakt je ook nog eens onafhankelijker van het gebruik van fossiele brandstoffen. Door onder andere de oorlog in Oekraïne actueler dan ooit.”

Samen met de SEN en de gemeente Ooststellingwerf werkt De Eendracht op dit moment aan een projectplan.  „We willen belangstellenden hier graag over informeren. Iedereen is woensdag 18 mei om 20.15 uur dan ook welkom bij onze bijeenkomst in het gemeentehuis. Pieter Brink van de SEN verzorgt dan een presentatie.”

Pieter Brink.

Voor vragen, neem geheel vrijblijvend contact op via info@eendracht-ooststellingwerf.nl.