Welkom

Energiecoöperatie de Eendracht gaat voor een groene wereld!

Energiecoöperatie de Eendracht wilt zich graag inzetten voor een beter milieu in de wereld en daarom werd deze coöperatie opgericht voor de gemeente Ooststellingwerf. Door middel van projecten wil EC de Eendracht ervoor zorgen dat mensen overgaan op groene energie. U kunt bijvoorbeeld mee doen aan een PCR-Project. Dat is een project waarbij u zonparticipaties koopt die op andermans dak liggen. U heeft hierdoor niet de lasten maar wel de lusten! Daarnaast kunt u vrijblijvend en gratis lid worden van Energiecoöperatie De Eendracht. Hierdoor kunt u in de ledenvergadering ideeën aanbrengen of meehelpen met een project. Uiteindelijk is het doel om heel de gemeente Ooststellingwerf groen te maken wat betreft energie! Door klant te worden bij Energie VanOns helpt u ons zelfs nog meer.

De Energiecoöperatie de Eendracht is de lokale energiecoöperatie voor Ooststellingwerf. Via EC De Eendracht kunt u energie-stroom- en gas- afnemen bij de energiebedrijf Energie VanOns. Daarmee wordt u automatisch en gratis lid van EC De Eendracht.

 Ons doel is om de energieomslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen te stimuleren en de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.

 Door lid te worden, krijgt EC De Eendracht een vergoeding van de energieleverancier en stroomt er dus een deel van het geld van je energierekening weer terug naar EC De Eendracht en dus ook onze regio. Wij kunnen zodoende onze projecten financieren, maar we ondersteunen ook bijvoorbeeld het verenigingsleven in de dorpen van de gemeente Ooststellingwerf.

Stroomproductie-actueel