Over de Eendracht

Hoe is de energiecoöperatie ontstaan?

De energiecoöperatie De Eendracht is begonnen als de energiecoöperatie De Eendracht Makkinga. De coöperatie is in 2012 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van Makkinga die de energieopwekking in eigen hand wilde nemen. Als vrijwilligers is de oprichting nog een hele onderneming. Statuten en reglementen opstellen, naar de notaris en Kamer van Koophandel en natuurlijk leden werven. Uiteindelijk groeide de coöperatie langzaam maar gestaag. Er werden al veel zaken aangepakt zoals energiebesparing voor en door leden en er werd onderzoek gedaan naar lokale opwekking van energie.

In 2015 bleek het werkgebied echter te klein om het verschil te maken. Lokale energieopwekking en de energietransitie werden steeds belangrijker maar de coöperatie was te klein om genoeg financiële reserves op te bouwen en (grote) projecten uit te voeren. Er werd gekeken naar verbreding van het werkgebied. De logische keuze was om het werkgebied uit te breiden naar de gehele gemeente Ooststellingwerf.

De uitbreiding van het werkgebied heeft in 2016 geresulteerd in de naamsverandering naar Energiecoöperatie De Eendracht Ooststellingwerf. Het aantal leden is fors toegenomen en rond oktober 2016 was de stand ongeveer 90 leden.

Het bestuur kent nu een brede vertegenwoordiging uit de gehele gemeente. Van Oldeberkoop tot aan Haulerwijk. De Eendracht heeft in 2016 hard gewerkt aan haar doelstellingen en haar naamsbekendheid. Er is samenwerking gezocht met de gemeente Ooststellingwerf en andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zoals de Stichting DO

Voor nu en in de toekomst is er voor EC de Eendracht veel werk aan de winkel. Bouwt u met ons mee? Wordt lid en draag uw steentje bij.

 Coos Salomé

Coos Salomé

Voorzitter

Peter Huitema

Secretaris

Jan Roelof van Weperen

Penningmeester