Het is HET gesprek op elke verjaardag of andere bijeenkomst: De hoge energieprijzen

De oorzaak is iedereen wel duidelijk en de gevolgen zijn desastreus. Voor een deel van de bewoners is de energierekening haast onbetaalbaar is geworden. Iedereen kent nu het begrip energiearmoede. Maar wat kun je eraan doen?

De eerste stap is het aanpassen van je stookgedrag: thermostaat enkele graden lager, geen ruimtes verwarmen waar je niet lang achtereen verblijft (ook de slaapkamer), gordijnen dicht en warmere kleding.
We hebben met zijn allen hiermee landelijk al ca. 20 % op het gasgebruik bezuinigd.


De tweede stap is (meer) isoleren.

Veel mensen hebben hiermee ook al forse stappen gezet. En nieuwbouwwoningen zijn tegenwoordig vrijwel energieneutraal en hebben in ieder geval geen gasaansluiting meer.

Een indicatie voor de mate van isolatie is het energielabel.  

In Ooststellingwerf hebben 15 % van alle woningen een label E, F of G. Dit zijn 920 vrijwel altijd oude woningen. Hier is dus nog veel te doen! (bron: Leeuwarder Courant)

In Friesland bestaat ongeveer een derde deel (32 %) van deze slecht-geïsoleerde woningen uit huurwoningen, en dan met name particuliere huur (22 %). Voor deze groep bewoners is het extra lastig iets te doen. Je bent afhankelijk van de medewerking van de verhuurder.

De derde stap is zelf-opwekking.

Hiermee kun je als eerste denken aan het stoken op hout of het installeren van een pelletkachel. Deze vorm komt veel voor: loop maar eens een rondje door je eigen buurt, dan ruik je vooral de houtkachels. Goed voor de energierekening, iets minder voor het milieu en de CO2-uitstoot.

Ook de tweede variant komt veel voor: zonnepanelen op het eigen dak. Ook dit zie je overal in je eigen buurt. Dit is de meest voordelige vorm omdat je de zelf-geproduceerde stroom kan verrekenen met de stroom die je van het net haalt. Salderen heet dat. Een verrekenmethode die binnen enkele jaren gaat verdwijnen, waardoor er een verschil zal ontstaan voor de prijs die je krijgt voor de geproduceerde stroom en de stroom die je van het net haalt.

Naast de eigen daken vind je in onze gemeente ook grootschalige locaties, zoals in Oosterwolde, Appelscha, Haulerwijk en Donkerbroek. En tenslotte heeft De Eendracht zelf nu ook 4 collectieve zonnepanelenprojecten op daken. Voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit de eigen bevolking, waardoor het rendement ook binnen de eigen gemeente blijft.