U kunt ook donateur worden. Donateurs betalen een bedrag dat gelijk is aan de vergoeding die De Eendracht normaal gesproken krijgt van het energiebedrijf. U heeft als donateur echter niet helemaal dezelfde rechten als een lid. Zo heeft u bijvoorbeeld geen stemrecht. Kijk voor meer informatie in onze statuten.