In de opwekking van stroom kan verschil zitten, in de stroom zelf niet. De stroom die uit uw stopcontact komt, is een mix van alle opwekkingsbronnen. Er hoeven dus geen andere leiding of een andere meter te worden geplaatst. Op het moment dat u overstapt, wordt het aandeel groene stroom in de stroommix groter. Voor gas is er geen verschil in opwekking. De schadelijke gevolgen van uw gasverbruik wordt door Energie VanOns gecompenseerd door de aanplant en het onderhoud van bomen.